Návštevní knížka

Informace o projektech

ÚKOLY PRO ROK 2022

 • Průzkum a analýza kulturní nabídky regionu.
 • Monitoring návštěvnosti informačních center, hromadných ubytovacích zařízení, webu a sociálních sítí.
 • Vyznačení cyklotras v jižní části CHKO Brdy a běžeckých lyžařských tras.
 • Realizace turistického produktu zaměřeného na poutní turismus ve spolupráci s DMO Berounsko.
 • Obohacování obsahu webu - akční a sezonní nabídky, kalendář akcí, články.
 • Bude vytvořeno profesionální video vč. krátkých spotů z různých lokalit.
 • Budou vytvořeny upomínkové předměty za účelem jejich prodeje v TIC a dalších partnerských institucích.
 • Bude nadále probíhat publikování příspěvků na sociálních sítích, s větším důrazem na YouTube kanál Brdy a Podbrdsko.
 • Dalším plánem jsou vzdělávací workshopy pro podnikající v oblasti cestovního ruchu a také organizace fóra cestovního ruchu, které bude místem setkání odborníků, podnikatelů, novinářů a dalších zájemců o cestovní ruch v Brdech.

AKTIVITY SPOLKU ZA ROK 2021

 • Získána certifikace oblastní organizace pro destinační management (DMO).
 • Navázána partnerství s různými subjekty - Klub českých turistů, Klub českých turistů Středočeská oblast, Hornické muzeum v Příbrami, Muzeum Českého krasu, Ludmila 1100 let a další.
 • Navázána spolupráce s MAS Brdy a MAS Podbrdsko.
 • Vytvořena návštěvnická knížka a trhací mapa Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z.s.
 • Bude vytvořeno propagační video a image fotografie pro následnou online kampaň (dotace z NPPCR)
 • Nastaven komunikační plán pro sociální sítě - spolupráce s instagramery a zároveň tvorba fotobanky.
 • Byly poskytnuty finanční dary členům spolku na realizaci projektů ze zásobníku projektů.
 • Zpracován Akční plán na rok 2022-2023.
 • Spolupráce se SCCR - kampaň Světové Česko (rádio Evropa 2), fam trip s influencery, tvorba PR článků.
 • Spolupráce s médii.

AKTIVITY SPOLKU ZA ROK 2020

 • Dokončené značení cyklistických tras na území Brd.
 • Prezentace na veletrzích a výstavách cestovního ruchu.
 • Vytvořena fotobanka turistických atraktivit oblasti.
 • Vydány propagační materiály, které propagují atraktivity turistické oblasti.
 • Dokončena certifikace jako oblastní organizace pro destinační management.
 • Vytvořeny propagační video spoty, které slouží jako pozvánka k návštěvě oblasti.
 • Vytvoření turistických balíčků ve spolupráci se soukromým sektorem.

AKTIVITY SPOLKU ZA ROK 2019

 • V květnu se vytvořilo nové logo a jednotný vizuální styl turistické oblasti. Logo vychází z tvaru CHKO Brdy, který byl zjednodušen rozčleněním do obdélníků různých barev. Hnědá a zelená barva představuje stromy, modrá barva vodu a nebe, žlutá barva slunce a červená barva střechy staveb. Červená, žlutá, modrá a zelená barva se také používají v turistickém značení. Logu dominuje stylizovaný strom.
 • Byla zpracována marketingová strategie turistické oblasti, která má za úkol pomoci s vytvořením image destinace a následně povede k efektivnímu řízení marketingu destinace. Dále se činnost spolku zaměřuje na tvorbu nového webu, který představí to nejlepší z turistických atraktivit oblasti.
 • Samostatnou kapitolou bude spuštění on-line marketingu, prezentovace proběhne na sociální sítích Facebook a Instagram.
 • Intenzivní práce byla věnována také přípravě výzvy výběrového řízení na zhotovitele značení více jak 200 km cyklistických tras v CHKO Brdy a okolí.
 • Vytvořena byla základní sada tištěných materiálů, které se postupně doplňují o další tematické brožury dle zaměření cílových skupin návštěvníků.
118692398_166472105017752_386250345693182305_n111433950_1621467854696104_988843303439536039_n140270197_229109358700248_9166857049709079924_n106406948_2713222822234473_5428899955678251159_n129791924_1284946475204547_3967472381316812430_n