Turistické cíle

Roubenky, hlubiny dolů i mariánský hrad

Brdy nebyly nikdy osídleny, a na Podbrdsku se lidé začali usazovat teprve ve vrcholném středověku v souvislosti s těžbou a zpracováním železa, stříbra, zlata a dalších rud a kovů. Jinak tomu bylo v údolích Berounky, Vltavy a jejich blízkém okolí, odkud máme mnoho dokladů o velmi dávném osídlení. Později než jinde v Čechách, se na Podbrdsku vytvořila základní sídelní struktura v podobě, jak ji známe dnes. Přečíst zbytek >

Krajina pracovitých lidí

V chudém kraji až na výjimky nevznikly velkolepé a oslňující stavby a nevyrostla veliká a bohatá města. Byl domovem skromných a pracovitých lidí a kolonistů z našeho a německého pohraničí, kteří denně nasazovali svůj život a zdraví v hlubinách dolů a v nekonečných lesích. Ti vytvořili svéráznou místní lidovou architekturu, ale také velký počet industriálních památek. Ty se z většinou zachovaly až do dnešních dnů, když podbrdské chaloupky a roubenky se zachovaly jen ve fragmentech.

Krásná tradice betlémářství

Dnes můžeme obdivovat zručnost, smysl pro detail i vytříbené estetické cítění zdejšího lidu v drobnějších památkách lidového umění, kdy zde vznikaly stovky domácích betlémů i pracné a důmyslně zhotovené modely dolů a těžních zařízení – tzv. štufenverky.

Příbramsko je naší nejvýznamnější a nejproslulejší betlemářskou oblastí a tato tradice zde je doposud živá. Nemalý půvab mají i místní pověsti, báje a písně, které odrážejí soužití zdejších lidí s přírodou a nelehký boj člověka s nebezpečím. Od Vltavy se pak nesou písně a zkazky vorařů a lidu, pevně spjatého s naší národní řekou.

Při svých cestách do tohoto kraje máte příležitost blíže se seznámit s duchem krajiny, s drsným, ale i poetickým a něžným půvabem nejen přírody, ale také zdejšího obyvatelstva. Ta zkušenost je obohacující, a přináší i inspiraci a víru v člověka, který dokáže čelit i velmi nepříznivým podmínkám a okolnostem.

Hrady, zámky a zříceniny

Technické a vojenské památky

Muzea, galerie a památníky

Rozhledny

Církevní a židovské památky

Příroda

Běžkařská sezóna 2020/2021

Díky spolupráci města Příbram a Vojenských lesů a statků ČR se již po několik zimních sezon daří zachovávat části cest ve Středních Brdech bez údržby nebo k prohrnování bez posypu. Za příznivých sněhových podmínek tak vznikají báječné podmínky pro běžkaře, kteří tak mohou v Brdech využív..

Přečíst článek >

Památky a další turistické cíle na mapě

114585166_584545945586217_7264393685814005575_n127941167_1847279128755830_9087362743498190683_n116837138_584002015524312_8259671402079768831_n121501557_755604504995770_5775449070072977618_n132677228_1052212055246821_786061951880436917_n