Představení oblasti Brdy a Podbrdsko

Nekonečné zvlněné moře lesů se táhne jihozápadním směrem od Prahy až za hranice Středočeského kraje do západních a jižních Čech. Páteří této krajiny je jediné středočeské pohoří Brdy, které postupně vrcholí ve své střední části nejvyššími polohami v nitru české kotliny. Je to největší jednolitý lesní komplex ve vnitrozemí naší republiky. V něm nenajdeme lidská sídla, dokonce ani malé vesničky, které v jiných částech hustě osídlených Čech potkáváme na každém kroku. Členitý terén, drsné klimatické podmínky a zejména neúrodná půda způsobily, že tato část naší země nebyla nikdy trvale osídlena a je tomu tak dodnes. . Tento stav pomohla zakonzervovat i devadesátiletá existence nepřístupného vojenského prostoru v centrální části pohoří, která je uchránila i před devastací individuální a kolektivní rekreací v době, kdy už překážka neúrodné půdy a nepříznivých podmínek přestala být zásadním problémem pro využívání nějakého území člověkem a ochrana přírody ještě nebyla na pořadu dne.

Brdy obklopuje někde úzký, jinde široký pás osídlení

Brdy obklopuje někde úzký, jinde široký pás osídlení, který na východě ohraničuje divoký kaňon Vltavy. To je Podbrdsko – chudá krajina, v níž zemědělci neměli nikdy na růžích ustláno, ale svou příležitost zde našli ti, co se odvážili z hlubin země vynést její bohatství. Železo, stříbro, zlato, uran, olovo a další kovy. Většinou až mnohem později než jinde v Čechách, zde začala vznikat sídla, malé obce, městečka i města, jež od 14. do počátku 20. stol. bohatla na těžbě surovin a jejich zpracování. Vždyť Podbrdsko bylo zdaleka nejvýznamnější produkční oblastí železa a stříbra v celé rakouskouherské monarchii. Po vyčerpání surovin kraj zase zchudl. Většina této krajiny se zas uložila do ticha a klidu, kde hlubokým lesům a kopcům, tajemným a občas i nebezpečným, vládne duch těchto hor, dobrý, ale přísný Fabián.

Plynula léta a desetiletí

Plynula léta a desetiletí, pominul strategický význam této krajiny, z níž pocházela většina našeho uranu a kde armáda v hlubokých lesích cvičila dělostřelce i ukrývala svá přísně střežená tajemství. Uranové doly kolem Příbrami byly uzavřeny a brdský vojenský prostor byl zrušen, byla vyhlášena CHKO Brdy a pro veřejnost se nově otevírá rozsáhlé území se vzácně zachovalou přírodou jež v mnohém nemá u nás obdoby. Je to kraj jak stvořený pro ty, kteří hledají klid, odpočinek, relaxaci a regeneraci sil i intenzivní a ničím nerušený kontakt s přírodou. Divoké vltavské peřeje zalily vody přehrad, řeka se zklidnila a hlasy vorařů v jejích proudech pod skalami nahradil halas rekreantů a chatařů na březích řeky. To je Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, která se Vám dnes otevírá.

Na rozloze více jak 1.530 km2 rozkládá půvabné území

V jihozápadní části Středočeského kraje se na rozloze více jak 1.530 km2 rozkládá půvabné území, z východu ohraničené Vltavou, na severu a severozápadě Berounkou, od západu zhruba úpatím Hřebenů a tokem Litavky, Červeného potoka a hranicemi kraje, stejně jako na jihu. Osou a dominantou tohoto území je nejrozsáhlejší lesní komplex v českém vnitrozemí a jediné pohoří ve Středočeském kraji, Brdská vrchovina, tvořená samotnými Brdy (kde také najdeme nejvyšší horu kraje – 865 m vysoký Tok), Hřebeny a Příbramskou pahorkatinou. Členité a zalesněné území zasahuje i Středočeská a Hořovická pahorkatina a Křivoklátská vrchovina. Samotné Brdy (Brdská vrchovina) jsou prakticky neosídleny, v jejich okolí však najdeme řadu měst a obcí, které více – či méně spojily svůj osud s tímto pohořím a obecně tak jeho širší okolí nazýváme Podbrdskem. Proto také nová perspektivní turistická destinace dostala tento název – Turistická oblast Brdy a Podbrdsko.

Leží zde větší část CHKO Brdy

Leží zde větší část CHKO Brdy, zasahuje sem CHKO Český kras, výběžky CHKO Křivoklátsko a nalezneme tu několik rozsáhlých Přírodních parků – Hřebeny, Třemšín a část Přírodního parku Střed Čech. Už z výčtu zvláště i obecně chráněných území je zřejmý především výrazně přírodní charakter této části kraje, značně odlišný od jeho urbanizované a hustě osídlené většiny. Převažují zde přírodní hodnoty a pozoruhodnosti, ale tato oblast nabízí i nemálo historických památek a projevů lidské činnosti, která se do její tváře nesmazatelně zapsala. Na své si tak zde přijdou jak milovníci přírody, sportu a šetrné turistiky, tak obdivovatelé historických, kulturních, industriálních a vojenských památek.

Dosažitelnost po kvalitních silničních komunikacích

Výhodou tohoto území je jeho relativně velmi dobrá dosažitelnost po kvalitních silničních komunikacích (D4 a D5) z Prahy, Plzně nebo Českých Budějovic i po železnici. Ostatně z Prahy nebo Plzně to sem není nijak daleko – TO Brdy a Podbrdsko tvoří přirozené rekreační zázemí v blízkém sousedství těchto měst. Kdybychom chtěli vybrat třeba jen pět nejvýznamnějších turistických magnetů této oblasti, měli bychom těžkou volbu. Určitě by to bylo stále tajemné území CHKO Brdy, kde 90 let (až do roku 2015) působila armáda ve veřejnosti nepřístupném vojenském újezdu, se zachovalou krásnou přírodou i řadou artefaktů oblíbených milovníky vojenské historie. Příbram s nádhernou kulturní památkou – barokním poutním areálem Svatá Hora i vyhlášeným Hornickým muzeem. Trampům a dalším milovníkům přírody zaslíbené Hřebeny, údolí Kocáby (Hadí řeky) a Český kras. Ikonický kaňon Vltavy oblíbený vodáky a rekreanty s řadou úžasných vyhlídek. A samozřejmě hrady a zámky – Valdek, Žebrák-Točník, Dobříš, Hořovice, Březnice, Mníšek či Rožmitál a pozůstatky půvabné lidové architektury na Podbrdsku v řadě zdejších sídel i na lesních samotách.

Do této mnohotvárné oblasti Vás zveme

Do této mnohotvárné oblasti, tak nepodobné zbytku Středočeského kraje, jehož je však součástí, Vás zveme a věříme, že pokud ji navštívíte, oblíbíte si ji a budete se sem vracet, tak jako řada našich osobností v minulosti i současnosti.

114585166_584545945586217_7264393685814005575_n104666598_316731419356668_3204166301568339724_n118692398_166472105017752_386250345693182305_n119736965_341439530389001_5326322143378511692_n127941167_1847279128755830_9087362743498190683_n