Návštevní knížka

Padrťské rybníky, Brdy

Ikonické vodní nádrže

Vedle sebe, a přesto zcela jiné. Takové jsou Padrťské rybníky, nejrozsáhlejší vodní nádrže v Brdech. Naleznete je v jejich centrální části,  uprostřed překrásné přírody plné  brdských lesů.

Větší Hořejší padrťský rybník je skoro celý vnořen do hlubokých lesů. Menší Dolejší padrťský rybník je oproti tomu obklopen loukami a připomíná spíše romantickou krajinu jižních Čech.

Plavení dřeva i pohon mlýna

Rybníky vznikly v 16. století a sloužily především  jako zásobárna vody pro plavení dřeva pro hutě. Své jméno mají po obci Padrť, která byla vysídlena a zničena v roce 1953.

Padrťské rybníky ale ve skutečnosti nejsou jen dva. V oblasti Padrtě bychom napočítali ještě dalších osm menších vodních nádrží., přičemž jen čtyři největší ale nesou vlastní jméno – Výtažník, Šindelka, Gričák a Ledvinka. Tyto menší rybníky sloužily především k pohonu železných hamrů, vysoké pece, pil a mlýna v obci Padrť. Chov ryb zde měl jen okrajový význam. 

Všechny větší rybníky v oblasti Padrtě jsou nějakým způsobem vázány na Padrťský potok (Klabavu), menší na přítoky (např. Zlatý potok). 

Domov vzácné fauny a flóry i oblíbený cíl bruslařů

Rybníky a jejich okolí jsou významným útočištěm vodního ptactva, a to včetně vzácných a chráněných druhů, jako například orla mořského, čápa černého nebo bekasiny otavní. Ze vzácných savců zde nalezneme třeba vydry.  Vlhké louky a tůně jsou domovem pro hmyz, obojživelníky i plazy. V Padrťském potoku (Klabavě) se vyskytuje chráněný rak kamenáč, v rybnících žije rak bahenní a škeble rybničná. Nechybí ani řada chráněných rostlin,  včetně např. orobince stříbrošedého, kosatce sibiřského, upolínu, vstavačů a dalších. Oby největší rybníky jsou z větší části obklopeny největším rašeliništěm v Brdech, které je však bohužel v důsledku necitlivých vodohospodářských zásahů téměř zničeno. 

Rybníky a jejich okolí jsou zařazeny do I. a II. zóny ochrany CHKO jako jedna z nejcennějších lokalit v CHKO Brdy. Koupání je tak v rybnících zakázáno. I přesto jsou rybníky jedním z nejoblíbenějších cílů výletů do Brd, a to nejenom v létě. V zimě, když se poštěstí, se především Dolejší rybník proměňuje v ráj bruslařů.

Smutný osud brdských vesnic

V široké kotlině, kde rybníky leží, vznikly jako jedny z mála vesnic uvnitř brdského pohoří obce Padrť a Záběhlá. Jejich obyvatelé se zabývali zpracováním železné rudy v hamrech a vysoké peci ve vsi Padrť, prací v lese a povoznictvím. Mezi světovými válkami se obě obce staly oblíbenými rekreačními centry rozvíjejícího se turismu v Brdech. Tomu udělala konec druhá světová válka a německá okupace a definitivně pak rozhodnutí o rozšíření vojenského prostoru v Brdech v r. 1949. Padrť i Záběhlá, podobně jako blízký Kolvín, Hrachoviště u Podluh a Velcí u Jinec byly v letech 1952-1953 nuceně vystěhovány a srovnány se zemí. Na jejich místě vznikly vojenské střelnice.

Přístup: Po cyklotrase č.2273 z Nepomuku, po modré TZ z Kolvína a od vrcholu Praha, po červené TZ z Míšova a po zelené TZ z Teslín.

K Padrťským rybníků si můžete udělat pohodový výlet na kolech  z Rožmitálu pod Třemšínem. Trasa vede převážně po asfaltových a zpevněných cestách a je vhodná i pro větší děti.

Více informací naleznete na www.fajnvylety.cz.

Padrťské rybníky, Brdy - informace

Kategorie: Turistické cíle / Příroda

GPS:  N, E - zobrazit na Google Maps | Mapy.cz

Oblast: Plzeňský kraj (Rokycansko)   Příbramsko

Nadmořská výška: 618-672 m

Padrťské rybníky, Brdy - fotogalerie

Padrťské rybníky Padrťské rybníky Padrťské rybníky, Brdy - pohled na Hořejší Padrťský rybník (115 ha), největší vodní plochu v Brdech. (Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©) Padrťské rybníky, Brdy - pohled na Dolejší Padrťský rybník (65 ha), charakteristický četnými zálivy a rákosím, které je hnízdištěm vodních ptáků. (Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Padrťské rybníky, Brdy na mapě

103979754_144618663897355_4504688568029777840_n98109198_239006717324530_9101150245298011865_n150069437_450434152769032_3040051129534420837_n135347210_789992821600608_5456366503541028077_n111433950_1621467854696104_988843303439536039_n