Pilská nádrž, Brdy  

Vodní nádrž se nachází 2,6 km severozápadně od obce Bohutín na Pilském potoce. Byla budována v letech 1849-1853 jako zdroj vody pro příbramské doly a hutě. Dnes je rezervoárem pitné vody pro příbramskou aglomeraci.

Její stavba se neobešla bez řady potíží. Mohutná hráz byla vybudována na nestabilním podloží, proto se její stavitelé rozhodli vybudovat pod hrází přepážku hlubokou 8 až 24 metrů. Už během kolaudace v roce 1853 se objevovaly první problémy a nedlouho potom došlo po dlouhodobých deštích i k protržení hráze.  Přívalová vlna způsobila velké materiální škody zejména v Bohutíně, kde také 2 osoby zahynuly.

Od té doby prošla nádrž řadou rekonstrukcí až do r. 1985, kdy byla poprvé naplněna až na přelivovou hranu. Délka hráze je 380 m, kóta koruny je 672,7 m a výška 19 m, zatopená plocha je 20,8 ha. Nádrž může zadržet až 1.870.000 m³ vody a je svým objemem největším vodním dílem v Brdech. 

Nádrž byla se sousední VN Láz a Příbramí spojena unikátním technickým dílem, 17,5 km dlouhým umělým vodním kanálem Struhy, jehož fragmenty se dodnes v terénu vyskytují.

Přístup: Po modré TZ z Příbrami-Orlova, zelené TZ z Bohutína, po Slaninské cestě z Příbrami-Kozičína nebo po cestě Struhy (a cyklotrase č.8198) z Lázu.

Pilská nádrž, Brdy - informace

Kategorie: Turistické cíle / Příroda

GPS: 49.6785028N, 13.9114556E - zobrazit na Google Maps | Mapy.cz

Oblast: Příbramsko

Nadmořská výška: 673 m

Pilská nádrž, Brdy - fotogalerie

Pilská nádrž, Brdy - vodní plocha je také užitečná jako napajedlo pro brdskou spárkatou zvěř. Svědčí o tom četné stopy, zejména na sníženém pravém břehu rybníka.  (Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©) Pilská nádrž, Brdy - objemem (nikoli plochou) největší nádrž v Brdech (1,9 mil. m3), zřízená původně k zásobování příbramských a březohorských dolů a hutí, dnes rezervoár pitné vody pro Příbram. (Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Pilská nádrž, Brdy na mapě

152757985_411171796641893_3585207113569381520_n144458330_117915210211610_8496438487162264148_n127941167_1847279128755830_9087362743498190683_n97964989_245339706801229_5903114970246613982_n101126328_2680331768954354_8215232044428607688_n