Letecké snímky Brd. Nejhezčí místa z ptačí perspektivy

Procházka v lese je to nejlepší, co pro sebe můžete v těchto dnech udělat. Možná však musíte nebo chcete zůstat doma, a tak vám nezbývá než cestovat prstem po mapě. Podívali jsme se proto, jaká místa v CHKO Brdy vypadají nejzajímavěji právě na leteckých snímcích.

Svět z ptačí perspektivy vypadá úplně jinak. Při pohledu shora se otevírají zcela nové pohledy a souvislosti. Zjistíte, že některé lesní cesty vypadají jako narýsované podle pravítka nebo vás naopak překvapí naprostá asymetrie rybníků, které se ze země zdály být dokonale pravidelné. Ne náhodou patří procházení leteckých snímků k jednomu z nástrojů archeologických zkoumání. 

Neplatí, že nejzajímavější a turisticky nejnavštěvovanější lokality jsou na leteckých mapách také ty nejfotogeničtější. Naopak mohou překvapit svojí obyčejností a jednotvárností, zatímco jiná místa, která by jinak zůstala téměř bez povšimnutí, uchvátí na první pohled. Prošli jsme CHKO Brdy „prstem po mapě“, abychom zprostředkovali zážitek i těm návštěvníkům, kteří kvůli současným okolnostem musejí nebo chtějí zůstat doma.


1. Zřícenina hradu Valdek

Z letecké fotky si můžete udělat docela ucelenou představu, jak vypadal půdorys Valdeka, raně gotického hradu ze 13. století. Z původní stavby se dochoval mohutný bergfrit – útočištná věž, která měla být nejméně přístupným místem, kam by se obránci mohli schovat při dobytí hradu. Do této věže vedl dřevěný můstek z pavlače vedlejšího paláce. Hlavní obytnou budovou pak byl třípatrový palác, který se nacházel v jihozápadní části hradu a jehož součástí byla i kaple, v níž zdejší obyvatelé uctívali zázračnou Madonu Valdeckou.

 

2. Bývalé vojenské letiště pod Hejlákem

Během 2. světové války cvičila v Brdech vojska německého Wehrmachtu. Ta kolem roku 1942 dokončila stavbu betonového letiště pod vrchem Hejlák, které sloužilo kurýrní přepravě a dalšímu zásobování. Dřevěná věž, která byla součástí letiště, se nedochovala. Některé zdroje uváděly, že odtud měl do exilu odlétat Edvard Beneš v roce 1938, v takovém případě by však letiště muselo být ještě starší a pravděpodobně se tak jedná o legendu. Po válce bylo letiště využíváno minimálně, naposledy zde přistál v roce 2000 americký bitevní vrtulník Apache v rámci spojeneckého cvičení NATO. V roce 2015 se letiště stalo místem natáčení několika scén pro film Anthropoid.

 

3. Vodní nádrž Pilská

Pilská nádrž je svým objemem největší vodním dílem v Brdech. Na Pilském potoce byla budována v letech 1849–1853 jako zdroj vody pro příbramské doly a hutě. Po dlouhotrvajících deštích došlo 21. června 1849 k protržení hráze, přívalová vlna způsobila veliké materiální škody zejména v Bohutíně, kde také 2 osoby zahynuly. Se sousední vodní nádrží Láz a Příbramí ji spojovalo unikátní technické dílo – 17,5 kilometrů dlouhý umělý vodní kanál Struhy, jehož fragmenty se dodnes v terénu vyskytují. Dnes je vodní nádrž Pilská rezervoárem pitné vody pro příbramskou aglomeraci.

 

4. Skelná Huť

Z nekonečných lesů se nečekaně vynořuje luční enkláva s přezimovací obůrkou pro jelení zvěř, stodolou, dvěma seníky, malou vodní nádržkou, studánkou a mohutnou douglaskou v horní části Lázského údolí. Díváte se na Skelnou Huť. Po větrné smršti v roce 1749 zde zřídil podnikatel Tobiáš Matěj Adler sklárnu, která tu působila až do roku 1783. Po jejím zrušení odešli Adlerové na Šumavu. Sklárna byla rozebrána, materiál posloužil při stavbě hájovny na stejném místě (později se proměnila v myslivnu). Po zřízení vojenské střelnice ve 20. století byla zbourána.

 

5. Lovecký zámeček Tři Trubky

Nahlédnout můžete i za brány loveckého zámečku Tři Trubky, který se nachází na soutoku Padrťského a Třítrubeckého potoka. Zameček vystavěl dobříšský kníže Jeroným Colloredo Mansfeld, jemuž tato část Brd patřila spolu s panstvím na Dobříši a ve Zbirohu. Okolí zámečku bylo parkově upraveno a vysazeny tu byly exotické dřeviny, z nichž dodnes vyniká mohutná douglaska tisolistá. Za první republiky odkoupil zámeček stát. Krátkou dobu zde pobýval například T. G. Masaryk a E. Beneš. Nejvíce času zde však strávil německý polní maršál Walther von Brauchitsch, který sem byl po roztržce s Adolfem Hitlerem umístěn jako lovčí.

 

6. Střelnice Bahna

Ve střední části dvou údolí, Vlčího a Ledného potoka, kilometr jihozápadně od Strašic, se rozkládá bývalá pěchotní a tanková střelnice Bahna. Je tvořena dvěma sousedícími plochami – Přední Bahna a Zadní Bahna. K vojenskému výcviku se prostor již neužívá, ale AČR zde každoročně pořádá akci BAHNA – Den pozemního vojska. Díky pojezdům těžké vojenské techniky dochází k příznivému narušování terénu.

 

7. Dolejší a Hořejší padrťský rybník

Padrťské rybníky jsou nepřehlédnutné samy o sobě, natož při pohledu shora. Byly vybudovány v 16. století, aby podporovaly rozvíjející se železářství na Podbrdsku a počítalo se s nimi i jako s rezervoáry pro nadlepšování vodního stavu Padrťského potoka pro případné plavení dřeva. Právem dnes patří padrťské rybníky k jedné z nejcennějších lokalit v Brdech. Jsou dnes významným útočištěm vodního ptactva (například orla mořského a čápa černého) a mnohých obojživelníků, v jejich okolí se vyskytuje řada chráněných rostlin a oba rybníky jsou z větší části obklopeny největším – byť částečně zničeným – rašeliništěm v Brdech.

Bonus: Najdete na letecké mapě slavnou pramici, která „kotví“ u břehů Hořejšího padrťského rybníka?

 

8. Červený lom

Kdo někdy navštívil Brdy, nemohl si nevšimnout barvy, jakou mají některé lesní cesty. Tuto oranžovou, téměř červenou barvu způsobuje vysoký obsah železa zdejšího kamene. A právě na Červeném vrchu, nedaleko vrcholu Praha, se právě takový kámen dnes těží. Ne náhodou, právě jižní svahy Prahy byly na rudu bohaté. Kousek pod Červeným vrchem se nachází zasypaná štola cechu Svaté Trojice, která fungovala až do poloviny 19. století, a bývalá dědičná štola, ze které dodnes vytéká voda.

 

9. Přírodní památka Hřebenec

Jednu z nejpozoruhodnějších přírodních památek ukrývají jižní Brdy. Na rozsáhlém hřebeni s porostem reliktního boru se nachází významné slepencové kamenné moře, jedno z nejrozsáhlejších v Brdech. Jeho impozantnost vynikne nejlépe právě z ptačí perspetktivy. Kamenné moře skrývá také zbytky mrazového srubu. Flóra je v této oblasti tvořena převážně mechy a lišejníky, z fauny lze pozorovat bezobratlé živočichy a ptactvo.

 

10. Rybníček za Morickou

Nenápadný rybníček uprostřed třemšínských Brd nejvíc vynikne právě na letecké mapě. Nádrž se nachází v jižních Brdech nedaleko boudy Moricka, která byla postavena v 60. letech 19. století. Podobně jako jiné boudy v okolí sloužila lesním dělníkům jako úkryt před nevlídným počasím, ale také v boji proti pytlákům.

 

Galerie článku

Brdy - mapa - nahled

Další články:

Svatohorské schody

Svatohorské schody jsou pýchou města i místem některých společenských, kulturních a sportovních akcí.

Oblast: Příbram

zobrazit detail >
119897373_125179709037737_4854304335203163033_n117632371_937680650031006_1724593701923002480_n117085646_1383204598735482_7688161720456928783_n104012063_947519955691148_3032012060291231248_n123137442_2398338720311753_5859499789860752193_n