Na Tok po nové naučné stezce

V CHKO Brdy se nachází nová naučná stezka, která vás zavede přímo na Tok - nejvyšší bod Brd a celého Středočeského kraje.

   Vřesoviště v blízkosti bývalé dopadové plochy Tok

Návštěva vrcholu Tok (865 m n. m.), nejvyššího bodu Brd a celého Středočeského kraje, jistě stojí za to. Nyní návštěvníky budou po trase doprovázet naučné cedule, které seznámí s nehostinnými životními podmínkami a jak se s nimi vyrovnali zdejší rostlinní a živočišní obyvatelé. Texty jsou opatřeny i QR kódy, kde se můžete dozvědět doplňující informace.

Naučná stezka je dlouhá téměř 8 km, po cestě můžete navštívit i nedalekou vyhlídku Houpák, která nabízí patrně nejkrásnější panoramatický výhled v Brdech. Na Houpáku se také nachází slavný pěchotní srub Benešák, který si zahrál ve filmu Obecná škola. Po zdolání vrcholu se můžete osvěžit Na Carvánce, kde se nachází studánka i veliký přístřešek.

Upozornění: CP Tok nebude podrobena pyrotechnické asanaci a vstup je možný (a bezpečný) pouze po vyznačených cestách. Proto důrazně doporučujeme respektovat pokyny na cedulích, rozmístěných v terénu.

Naučnou stezku Tok vytvořila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Brdy. Podílela se na ní i celá řada dalších subjektů. Za spolupráci AOPK ČR děkuje Vojenským lesům a statkům, obci Obecnice, za cenné rady a korektury, pak Geologickému ústavu AV ČR, konkrétně RNDr. Karlu Žákovi, CSc.; Školnímu lesnímu podniku Mendelovy univerzity, konkrétně řediteli doc. Ing Tomáši Vrškovi, Dr.; Přírodovědecké fakultě UK, konkrétně RNDr. Martinu Černému, Ph.D. a Vodovodům a kanalizacím Beroun, konkrétně řediteli Mgr. Jiřímu Paulovi, MBA.

Galerie článku

Vřesoviště v blízkosti bývalé dopadové plochy Tok Na Carvánce

Další články:

130284177_145370726983830_312466718066504726_n128410794_441709710163890_4409215819584628903_n126170466_3459822424139457_1313074495280846300_n117576569_294582748476697_1058132534399778597_n146953595_1662597043922602_6607472452839485425_n