Návštevní knížka

Turistická oblast Brdy a Podbrdsko je nově certifikovanou oblastní organizací destinačního managementu

Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s. získala certifikaci v rámci Kategorizace organizací destinačního managementu, který uděluje komise národní turistické centrály cestovního ruchu CzechTourism. Dosažených 93 bodů ze 100 je vynikajícím, a na teprve 3 roky starou organizaci i obdivuhodným výsledkem, na který může být spolek bezesporu hrdý.

Kategorizace organizací destinačního managementu (DMO) byla vytvořena za účelem jejich certifikace. Tato norma definuje minimální požadavky na činnost DMO, vymezuje jejich kategorie a stanovuje pro ně závazné požadavky, na jejichž základě, jsou-li splněny, může být organizace certifikována. Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnění výkonu a efektivity činností v oblasti destinačního managementu a přispění tak ke zvýšení kvality realizovaných marketingových aktivit na domácím i zahraničním trhu. Certifikát je platný po dobu 12 měsíců. Po uplynutí této doby musí DMO jeho platnost obnovit a prokázat tak, že její fungování je stále v souladu s pravidly agentury CzechTourism a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

„Jako oblastní organizace destinačního managementu funguje Turistická oblast Brdy a Podbrdsko teprve od roku 2018 a řadí se tak mezi nejmladší středočeské DMO. Certifikátu si nesmírně vážíme a zároveň je jeho získání pro nás potvrzením, že se naše práce a zaměření ubírá správným směrem. Certifikační komise ocenila kvalitu připravené žádosti, výkonnost destinace, kvalitní produkty i profesionálně zpracované materiály,“ říká Václav Švenda, středočeský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Přínos certifikátu

Získání certifikace spolku rovněž umožňuje žádat o financování činnosti organizace z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. V případě jeho získání budou v příštím roce finance využity na pořízení fotografií a propagačních videí, které přispějí ke zlepšení povědomí o destinaci Brdy a Podbrdsko.

„Získat tento certifikát bylo zcela zásadní, ale tím práce spolku nekončí. Nyní je potřeba naplnit dlouhodobé cíle, vize a plány spolku, a i nadále pracovat na budování stabilní a důvěryhodné organizace, se kterou chtějí aktéři v oblasti cestovního ruchu spolupracovat. Také bychom rádi zahájili spolupráci se sousedním Plzeňským krajem, na jehož území leží část CHKO Brdy,“ uzavírá krajský radní Václav Švenda.

Mgr. Lucie Kaiserová
vedoucí oddělení cestovního ruchu
Odbor kultury a památkové péče
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 236, mobil: 725 559 512
E-mail: kaiserova@kr-s.cz
Web: www.brdyapodbrdsko.cz 

Tisková zpráva 

Certifikát

Galerie článku

Turistická oblast Brdy a Podbrdsko je nově certifikovanou oblastní organizací destinačního managementu

Další články:

Svatohorské schody

Svatohorské schody jsou pýchou města i místem některých společenských, kulturních a sportovních akcí.

Oblast: Příbram

zobrazit detail >
118341578_3504790736218354_7753977552903932478_n101813650_110848317168927_2583642435088913562_n104012063_947519955691148_3032012060291231248_n125161905_189297149358775_3475583460181513336_n126170466_3459822424139457_1313074495280846300_n