Výběrové řízení na koordinátora/koordinátorku

 

 

Spolek Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. vyhlašuje dne 1. 9.2021 výběrové řízení na obsazení pozice:

 Koordinátor/ka spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.

 

Místo výkonu činnosti:  Středočeský kraj – Oblast Brdy a Podbrdsko 

Sjednaný druh činnosti:  koordinátor/ka spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.

Odměna za činnost:  20.000 Kč/měsíc na 80 hodin/měsíc, 40.000 Kč/měsíc na 160 hodin/měsíc.

Doba trvání:  od ukončení výběrového řízení do konce roku 2021 na základě smlouvy o dílo                                        

 Zákonné předpoklady:  občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

 

Náplň činnosti:

 • spolupráce a komunikace se subjekty v území,
 • tvorba produktů cestovního ruchu, propagačních materiálů a zajištění jejich distribuce,
 • marketingové aktivity a propagace destinace Brdy a Podbrdsko,
 • spoluvytváření marketingových a komunikačních strategií,
 • koordinace projektů,
 • účast na veletrzích a prezentačních akcích,
 • zajištění prezentace oblasti v tisku, rozhlasu a televize,
 • sledování trhu a nových příležitostí,
 • přenos informací mezi turistickou oblastí a Středočeskou centrálou cestovního ruchu,
 • správa webového portálu turistické oblasti,
 • administrativní činnost,
 • účast na jednání pracovní skupiny spolku a členské schůze spolku Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z.s. realizace akčního plánu spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. pro rok 2021 a příprava akčního plánu na příslušný rok ve spolupráci s pracovní skupinou spolku,
 • další úkoly, které vyplynou z potřeb turistické oblasti a Středočeské centrály cestovního ruchu.

 

Požadujeme:

 • min. středoškolské vzdělání, VŠ vzdělání výhodou,
 • znalost legislativy vztahující se k uvedené problematice,
 • znalost jednoho cizího jazyka AJ nebo NJ výhodou,
 • aktivní znalost práce na PC,
 • řídící, organizační a koordinační a komunikační schopnosti,
 • schopnost týmové spolupráce,
 • samostatnost, odpovědnost, časovou flexibilitu a kreativitu,
 • řidičské oprávnění sk. B a vlastní automobil,
 • perfektní znalost regionu,
 • znalost grafických programů výhodou
 • praxi v oboru cestovního ruchu, marketingu či destinačního managementu výhodou,
 • zkušenosti s administrací a realizací dotačních projektů výhodou.

 

Nabízíme:

 • práci na základě smlouvy o dílo,
 • odměnu 20.000 Kč/měsíc na 80 hodin/měsíc, 40.000 Kč/měsíc na 160 hodin/měsíc
 • práci v režimu home office.

 

Náležitosti přihlášky:

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště, a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

 

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)

  Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce nejpozději do 20. 9. 2021 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kde se nachází sídlo spolku Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z.s. Obálku označte slovy „VŘ – koordinátor/ka spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. - NEOTEVÍRAT“.

  Další informace Vám poskytne Mgr. Lucie Kaiserová, člen kontrolní komise spolku Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z.s., tel.: 257 280 236, e-mail: kaiserova@kr-s.cz.

  Vybraní kandidáti budou pozváni k osobnímu pohovoru.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče. S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo na výkon funkce koordinátora pro Turistickou oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.   

  Mgr. Václav Švenda, předseda výkonného výboru

Výběrové řízení na koordinátora/koordinátorku

Galerie článku

Výběrové řízení na koordinátora/koordinátorku

Další články:

Svatohorské schody

Svatohorské schody jsou pýchou města i místem některých společenských, kulturních a sportovních akcí.

Oblast: Příbram

zobrazit detail >
98437419_886925208492151_2759765329726457335_n126610629_158775152595017_1427478869016637056_n83103493_616906969248672_4523886051187908460_n140205855_868667110593472_1522858897277528899_n111433950_1621467854696104_988843303439536039_n