Výběrové řízení na koordinátora/koordinátorku spolku

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Spolek Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. vyhlašuje dne 7.8.2020 výběrové řízení na obsazení:  

Koordinátor/ka spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.

 

Místo výkonu činnosti: Středočeský kraj – Oblast Brdy a Podbrdsko 

Sjednaný druh činnosti
: koordinátor/ka spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.

Odměna za činnost
:  20.000 Kč/měsíc

Doba trvání
:  od ukončení výběrového řízení do konce roku 2020 na základě smlouvy o dílo                                      

Zákonné předpoklady:
Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Náplň činnosti:

 • koordinace dílčích aktivit spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. dle zadání pracovní skupiny spolku
 • účast na jednání pracovní skupiny spolku a členské schůzi spolku Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z.s.
 • aktivní spolupráce s veřejnou správou, NNO a podnikatelskými subjekty při rozvoji cestovního ruchu v oblasti a navazování členství s Turistickou oblastí Brdy a Podbrdsko, z.s.,
 • realizace akčního plánu spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. pro rok 2020

 

Požadujeme:

 • min. středoškolské vzdělání
 • znalost legislativy vztahující se k uvedené problematice
 • znalost jednoho cizího jazyka AJ nebo NJ výhodou
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
 • řídící, organizační a koordinační a komunikační schopnosti
 • schopnost týmové spolupráce
 • samostatnost, odpovědnost a profesionalita
 • řidičské oprávnění sk. B výhodou
 • znalost turistické oblasti Brdy a Podbrdsko

 

Náležitosti přihlášky:

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

 

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • akční plán činnosti spolku pro rok 2020/21 v rozsahu max. 2 stran A4
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních
 • kopii živnostenského oprávnění v případěPřihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce nejpozději do 19.8.2020 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kde se nachází sídlo spolku Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z.s.Obálku označte slovy „VŘ – koordinátor/ka spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. - NEOTEVÍRAT“.Další informace Vám poskytne Mgr. Lucie Kaiserová, člen kontrolní komise spolku Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z.s., tel.: 257 280 236, e-mail: kaiserova@kr-s.cz.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče. S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo na výkon funkce koordinátora pro Turistickou oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.     

  Martin Draxler, předseda výkonného výboru

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na koordinátora/koordinátorku, zveřejněno 07.08.2020 

Návrh smlouvy o dílo

Galerie článku

Výběrové řízení na koordinátora/koordinátorku spolku

Další články:

Svatohorské schody

Svatohorské schody jsou pýchou města i místem některých společenských, kulturních a sportovních akcí.

Oblast: Příbram

zobrazit detail >
129791924_1284946475204547_3967472381316812430_ntest103544989_585454395685940_6973750160063928802_n118662463_672895510244133_7732611010069390995_n147276589_1844995785666799_6207005300360626610_n