CHKO Brdy

Nejmladší chráněná krajinná oblast u nás

Unikátní horské ekosystémy, které byly ušetřeny moderních civilizačních tlaků, jako je urbanizace, masová turistika nebo používání chemických hnojiv. To je jen jeden z mnoha důvodů, proč byla na místě bývalého vojenského újezdu vyhlášena ke dni 1.ledna 2016 Chráněná krajinná oblast Brdy.

CHKO má rozlohu 345 km2 a tvoří ho hlavně bývalý vojenský újezd ve Středních Brdech a Jižní Brdy, kde nahradila dva bývalé přírodní parky. Leží na území Středočeského a Plzeňského kraje.

CHKO je rozdělena do 4 zón. Do nejvzácnější, a tudíž nejvíce chráněné oblasti I. zóny patří mimo jiné okolí oblíbených Padrťských rybníků a nejvyšší vrchol Tok. Patří sem i bývalé dopadové plochy dělostřelecké a letecké střelnice, které jsou pro Brdy charakteristické, nebo místa paleontologických nálezů.

Nápad vyhlásit Brdy chráněnou oblastí není nový. Již v roce 1921 bylo jednáno o návrhu zřízení národního parku. Ten ale nebyl přijat. Místo toho bylo o 5 let později rozhodnuto o zřízení dělostřelecké střelnice, čímž byl další osud Brd zpečetěn na dlouhé desítky let dopředu a turistů byl odepřen přístup.
Vojenské aktivity proměnily část krajiny, ale z hlediska ochrany přírody a krajiny byly jejich zásahy většinou pozitivní. Vedle izolace oblasti napomohly i udržení bezlesí, které je považováno za velice přírodovědecky hodnotné.

Na otázku, co je v Brdech tolik cenné, odpovídá nejlépe Nařízení vlády ze dne 12. října 2015 o Chráněné krajinné oblasti Brdy:

§2
(2) Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti je harmonicky utvářená převážně lesní krajina Brdské vrchoviny se zachovalými ekologickými funkcemi, s typickým krajinným rázem s bezlesými enklávami a minimálním osídlením společně s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v rozsahu a kvalitě přirozených a polopřirozených společenstev charakteristických pro brdskou krajinu, zejména bezkolencových a pcháčových luk, vřesovišť, rašelinišť, pramenišť, mokřadů, společenstev skal a přirozených lesních společenstev a na ně vázaných vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou také paleontologická naleziště a geologické a geomorfologické lokality, zejména projevy mrazového zvětrávání, skalní výchozy, kamenná moře a sutě a také typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byly vyhlášeny evropsky významné lokality na území chráněné krajinné oblasti.

CHKO Brdy - informace

Kategorie: Turistické cíle / Příroda

CHKO Brdy - fotogalerie

Cílová plocha Jordán, CHKO Brdy.
128467450_379649739770400_9115088655133460545_n101353413_254834958960379_5576909191795981748_n111433950_1621467854696104_988843303439536039_n119064200_3213272455460343_7611133954845308749_n121501557_755604504995770_5775449070072977618_n