Návštevní knížka

Plešivecká Odyssea 

Svým převýšením se jedná o poměrně náročnou trasu, která však určitě na relativně malé ploše a délce nabídne cyklistům řadu atraktivních míst i zážitků. Můžeme diskutovat o tom, zda je právě oblast hory Plešivec optimálním terénem pro cyklisty a neměla by být vyhrazena jen pěším turistům, ale žádné opatření takového druhu nebylo přijato a chceme proto nabídnout i cyklistické veřejnosti tento nesporně zajímavý výlet. Apelujeme však současně na ty, kteří jej podniknou, aby brali maximální ohled na pěší návštěvníky tohoto „Olympu Brd“ a na bezpečnost jejich i svou vlastní. Cestu můžeme doporučit milovníkům adrenalinu a vzrušení, ale i krásné přírody a dalekých výhledů, kteří mají dost sil i zkušeností a rozvahy k jejímu absolvování v celém rozsahu.

Vyjedeme po zelené TZ od rozcestí U mostu v centru Jinec, po lávce překonáme řeku Litavku a šikmo stoupáme Přírodní památkou Vinice (nálezy trilobitů, ale i vzácné a chráněné druhy živočichů a rostlin) na rozc. Křižatky (501 m). Zde přejedeme na červenou TZ a jedeme vlevo do sedla Klínek (468 m), kterým prochází silnice II/115 z Jinec do Hostomic a Řevnic (parkoviště, zast.busu).  Stoupáme odtud nejprve po červené značce, od rozc. Viklan pak jedeme vpravo po modré. Nejspíš uděláme krátkou přestávku u mohutného křemencového viklanu (který se však již od 19.stol po zásahu bleskem neviklá) a prohlídku zajímavých skulptur z volně naskládaných kamenů, jež zde návštěvníci živelně staví.  Modrá nás dovede na rozc. Bezdědičky, odkud pokračujeme po žluté postupně hned kolem čtyř hezkých studánek ke Smaragdovému jezírku v bývalém lomu. Odtud už jedeme po zelené TZ a velmi strmě stoupáme k vrcholu Plešivce, přičemž výstup je v jednom úseku natolik příkrý, že téměř vylučuje jízdu na kole (jde spíše o náročnější chodecký terén). Od rozc. Nad Jezírkem se příkrost stoupání sníží, ale stále je značná, brzy však dosáhneme vrcholové plošiny (654 m), jejíž okraj tvoří široká skalní plotna – Čertova kazatelna. Z ní je jeden z nejúchvatnějších rozhledů v Brdech. Nejen do dáli (např. na Milešovku) ale i do bližšího okolí – na masiv Středních Brd, městečko Jince a údolí Litavky, které leží 300 m hluboko pod námi, na osadu Běřín na pěkné terase stráně Vinice nad Litavkou, ale třeba k jihu na kostelík v Hluboši či na příbramskou Svatou Horu. Výhled je odtud, nad divokými terasami tzv. Velkého lomu (kamenného moře) opravdu mimořádný a nelze se divit značné návštěvnosti tohoto místa. Ostatně celá hora je opředena mnoha bájemi a údajně se tu vyskytuje spousta nadpřirozených bytostí (kromě Fabiána, který tu má svoji zahrádku, třeba ďábel, čarodějnice, Hadí královna, Rarášek nebo drak z Koníčku). Těm pověstem nejspíš přispěly i mohutné kamenné valy někdejšího obrovského výšinného hradiště (57 ha – jedno z nejrozsáhlejších u nás), které zůstávalo pro mnohé dlouhou dobu tajemné, nálezy mnoha bronzových depotů (pokladů), ale i další realita – tlupa loupežníků Kubáků, kteří v plešiveckých skalách ukrývali nakradený dobytek, poráželi jej a maso rozprodávali (v tzv. Masných krámech). Od vyhlídky pokračujeme už po červené značce k severu, po hraně skalnatého srázu k vrcholu U pyramidy (643 m) s další krásnou skalní vyhlídkou (Fabiánova zahrádka), kde zřejmě bývala akropole hradiště z doby halštatské. Po červené značce zahájíme dlouhý – a místy velmi příkrý sjezd severními svahy hory na rozc. Lhotka, odkud už jedeme i společně se žlutou značkou, a nakonec až k řece Litavce, která zde prorazila v brdském hřebeni veliký, hluboký a těsný průlom na své cestě do Berounky. Tato úzká, skalnatá a hluboká soutěska, kterou vedle sebe prochází silnice II/118 a železniční trať, je známa jako tzv. Jakubské údolí. Na druhý břeh řeky přejedeme se žlutou TZ po silničním mostě a vzápětí nás čeká prudké stoupání nad skalami levého břehu Litavky na kopec Ostrý (539 m), kde se dříve těžila železná ruda, nalezené trilobity tu studoval Joachim Barrande, nachází se zde pozůstatky tajemné tvrze i ryze nové dřevěné opevnění a palisády, budované zde pro oblíbenou outdoorovou hru „Dobývání Ostrého“. Z vrcholu kopce (bez výhledu) nás žlutá značka vede po okraji dlouhé a svažité lesní louky, odkud se zas otevírají výhledy náramné – směrem na Hořovicko. To už ale dorazíme do vsi Felbabka, napojíme se na cyklotrasu č. 302 a s ní pokračujeme přes obec Křešín zpět do Jinec, odkud jsme vyrazili.

Zajímavosti na cestě: Městys Jince, řeka Litavka, Přírodní památka Vinice (např. trilobiti), sedlo Klínek (s památníčkem zastřeleného partyzána), viklan, studánky, Smaragdové jezírko, vyhlídky z Čertovy kazatelny a Fabiánovy zahrádky, prehistorické hradiště z doby bronzové, soutěska Jakubské údolí, vrch Ostrý (trilobiti, tvrz atd.), vsi Felbabka a Křešín a další řada nádherných výhledů do blízkého i vzdáleného okolí. Část NS Z Jinec na Olymp Brd.

Plešivecká Odyssea  - informace

Kategorie: Aktivity / Cyklotrasy

GPS poloha startu: 49.7849525N, 13.9803742E - zobrazit na Google Maps | Mapy.cz

Oblast: Příbramsko

Typ: Cyklistické

Délka trasy: 22,5 km

Náročnost trasy: 5/5

Trasa: https://mapy.cz/s/pugusegomo

Plešivecká Odyssea  - fotogalerie

Plešivecká Odyssea 

Plešivecká Odyssea  na mapě (poloha startu)

117085646_1383204598735482_7688161720456928783_n96375933_107454310847272_3966141874327243552_n119371416_1599341563590949_7596434282570451892_n124052316_3324276421031342_5463297908689303701_n123144413_381392299574369_6220242890522493600_n