Noc na Svaté Hoře

Začátek akce: pátek 5. 4. 2024
Konec akce: sobota 6. 4. 2024
Místo: Příbram

Není to pětihvězdičkový hotel, co hlavního můžete při přespání na Svaté Hoře zažít. Ostatně poutníci lehávali často jen na slámě. Ani té se však nemusíte u nás bát. Noční prohlídka ambitu, krápníková kaple při svíčkách, vyhlídky, o jakých se vám nesnilo, večeře s živou hudbou v barokní jídelně a mnoho dalšího. A samozřejmě také jedno překvapení. Noci na Svaté Hoře je možné se zúčastnit pouze na základě rezervace.

Noci na Svaté Hoře je možné se zúčastnit pouze na základě rezervace.
Některé body programu vyžadují fyzickou zdatnost (není povinnost se jich zúčastnit). Vhodné až pro děti od 15 let.

začátek první den konání v 16.00
konec druhý den konání v 11.00
max. počet osob 15

Před započetím samotného programu je třeba se ubytovat v Exercičním domě; společně s potvrzením rezervace Vám zašleme podrobnější pokyny.

Cena 2750,- Kč zahrnuje ubytování a stravu (večeře, snídaně). Pobyt i stravu je možné po dohodě prodloužit. Dětem do 15 let účast nedoporučujeme.

Přespat na Svaté Hoře?

Tradice poutí na Svatou Horu zahrnovala cestu pěšky na dlouhé vzdálenosti a proto často i nutnost přenocování v prostorách, které příbramané příchozím poutníkům nabízeli: ve volných pokojích vdovských bytů, ale často též jen na seně na půdách a podobně. V hlubší historii bylo též běžné přespávání poutníků přímo v ambitech poutního místa s výhledem na vyobrazení vybraných zázraků, které se na přímluvu Panny Marie udály a dějí dodnes. Ostatně někteří umělci, kteří v posledních desetiletích pracovali pro svatohorskou baziliku, by mohli jistě vyprávět, v jakých složitých situacích cítili jasnou ochrannou ruku svatohorské Matičky.

Ubytování skromné, zážitky nevšední

Suma sumárum, honosné ubytování nebylo nikdy hlavním cílem svatohorských poutníků. A tak i po zřízení Exercičního domu, který dodnes slouží jako přístřeší pro příchozí i jako místo konání vícedenních duchovních cvičení, nebyl kladen důraz na honosné zařízení: v prostotě pouhého přespání mnohem lépe vynikne krása, kterou pro povznesení ducha od všednodenní obyčejnosti výše vytvořili naši předkové a my máme možnost nechat se jí obohatit a snad k ní občas i něco nového přidat.

Místo plné zázraků

Bez stovek svědectví o pomoci v nejrůznějších situacích by Svatá Hora nebyla tím, čím dnes je. Svědčí o tom i mnohé v ambitu vyobrazené milosti, k nimž si poslechnete zajímavý komentář. Prohlídku jiných veřejnosti obvykle skrytých prostor pak zase budete moci absolvovat za svitu svící...

Biskupský pokoj

Označení této místnosti vychází z jejího současného využití – prostor se stropní štukovou výzdobou, historickým vybavením a intarzovanou podlahou je využíván jako reprezentativní přijímací místnost pro vzácné návštěvy. A tou jste dnes právě vy. Biskupský pokoj a sklenička svatohorského vína se tak stanou milým bodem krátké prohlídky areálu, jejímž prostřednictvím bychom vás rádi seznámili s prostory svatohorského poutního areálu, které si můžete po skončení zážitkového programu sami dle libosti prohlédnout.

Barokní jídelna naživo

Každodenní péče o stovky poutníků, vyučování a další činnosti si vyžadovaly solidní základnu. A protože jen kulturní prostředí plodí kulturní život, umění a krása měly místo nejen v chrámu, ale též v každodenním životě bratří Tovaryšstva Ježíšova. Vaše večeře v krásném prostoru barokní jídelny s živou hudbou bude ozvěnou těchto tradic.

Od sklepa až po střechu

Klášterní sklepy i výhledy do okolí z půd nad svatohorskou bazilikou, to vše je pro vás připraveno, samozřejmě se zajímavým programem. Budete to vy, kdo si vyrobíte památku na svůj svatohorský pobyt. Budete moci vystoupat až do podkroví k pedálovým strojům svatohorských varhan či zažít výhledy do okolí, které se naskýtají z nejvyšších pater tohoto svatostánku. Nezatajíme vám ale ani tiché útroby barokní rezidence, kde na vás bude čekat nejedno nemalé překvapení...

Překvapení, překvapení... Jaká?

Samozřejmě, že vám je nemůžeme prozradit, pak by to nebyla překvapení... Chystáme pro vás ostatně mnohem více, než je popsáno na uplynulých řádcích. A těšíme se na vás!

Fotogalerie

O - svate - hore - galerie - exteriery - 07 - 900x600 O - svate - hore - galerie - exteriery - 01 - 900x600

Další akce v tento den:

Svatohorské schody

Svatohorské schody jsou pýchou města i místem některých společenských, kulturních a sportovních akcí.

Oblast: Příbram

zobrazit detail >
145050181_1895477113924322_3416730881576086064_n126610629_158775152595017_1427478869016637056_n139712894_248953726624685_3619498070267083539_n124052316_3324276421031342_5463297908689303701_n104666598_316731419356668_3204166301568339724_n