Srdcem Brd

Opravdu náročná trasa, která vede mimořádně atraktivními lokalitami v ústřední části pohoří, je určena pro gurmány, kteří chtějí během jediné trasy toho co nejvíc vidět a poznat, mají potřebnou fyzickou kondici, dovednosti i vybavení. Je to cesta, kde si užijete adrenalinu a zábavy, krásné rozhledy a kouzelné přírodní scenérie. Ačkoli jsme se vyhýbali úsekům, které vyžadují zvláštní trénink a speciální technické vybavení, přesto doporučujeme maximální opatrnost a rozvahu. Jde sice o výjimečnou cestu, nikoli však extrémní a nejtěžší. Na konci popisu trasy jsou uvedeny úseky, odpovídající některým číslům na mapě, jimž by měla být věnována zvláštní pozornost a opatrnost při jízdě. Trasa je vhodná pro vysloveně sportovně založené a disponované jedince nebo podobně způsobilé jejich menší skupiny s přiměřenou výbavou. (Samozřejmě – vždy je možné z kola sesednout a překonat problémový úsek pěšky.)

Vyjedeme od Pivovaru a penziónu v Podlesí po cyklotrase č. 302 a jedeme do Nového Podlesí, kde cyklotrasu opustíme a pokračujeme po místní komunikaci do Oseče a Obecnice. Tam se vydáme proti směru Lesnické NS Klobouček k vodní nádrži Obecnice-Octárna, kde stezku opustíme a dál pokračujeme po lesní silničce Obrázecká pod sedlo u Kloboučku, kde potkáme červenou značku. Pojedeme po ní vpravo po Schůdecké linii až ke kamennému schodišti, které doporučujeme nevyjíždět, ale kolo po něm vynést. Na rozc. Kamenné schody se dáme vlevo spolu s modrou TZ Požárním příkopem – až na její konec na rozc. U Šraňku, kde přejedeme na zelenou TZ a spolu s ní dojedeme brzy na luční enklávu Carvánka (850 m). Po zelené pak pokračujeme i na nedaleký vrchol Toku - nejvyšší hory Brd a Středočeského kraje (865 m). Od vrcholu Toku pokračujeme dál po červené značce Požárním příkopem s úžasnými rozhledy přes dopadovou plochu daleko do kraje –  na východ a k pohraničním horám na severu i jihu. V sedle Dlouhý kámen (822 m) přejedeme cestu Aliance a pokračujeme po červené místy prudším sjezdem k vrchu Houpák (794 m) s patrně nejkrásnějším panoramatickým rozhledem v Brdech. Od betonového bunkru na jeho holém vrcholu pak sjedeme velmi kamenitou a štěrkovou cestou k blízkému bunkru Benešák, známému z několika filmů (např. z Obecné školy). Od něj rychle klesáme silničkou vpravo ke spodnímu okraji DP Jordán, kolem dalšího bunkru, vjedeme do rozvolněného lesa a sjíždíme až na rovinku, odkud odbočuje doleva modrá a žlutá značka. Následujeme je k blízkému rozc. K letišti. Přejedem na zelenou značku a po ní pokračujeme vlevo a pomalu zase vzhůru, nejprve kolem půvabné Parmovy nádržky a posléze březovými háji vystoupáme po druhé straně jordánské dopadovky k bunkru na Dlouhém vrchu (776 m). Cestou opět užíváme nádherné výhledy. Tady zelená značka končí a my pokračujeme dál po červené směrem na rozc. Kvaň. Než však na něj dojedeme, dorazíme k lesní silničce Pramenská. Červenou opustíme a zahneme po Pramenské doleva a sjíždíme až na křižovatku se silnicí Aliance v údolí potoka Reserva. Po Alianci začneme stoupat vlevo vzhůru na křižovatku U Bártova dubu, kde doprava odbočuje cesta Hořovská. Vydáme se po ní, přejedeme jednu z větví potoka Reserva a když posléze překročíme i druhou jeho větev, zahájíme další stoupání – do sedla (817 m) pod Vrchem tří pánů na hřebeni Koruny. Od sedla sjedeme dolů k silničce na nádhernou lokalitu Bor s horskými loukami a pěknou nádržkou. Tady už vede zelená značka a my se po ní vydáme vlevo vzhůru do Borského sedla (790 m) v hlavním brdském hřebeni. Tady odbočíme doprava na Jeřábeckou cestu a po ní mírným stoupáním dojedeme do blízkosti vrcholu Brdce (839 m), z něhož se otevírají další krásné výhledy na východ i na západ. Potkáme tu výraznou odbočku vlevo – lesní cestu Brdeckou, po které poměrně příkrým sjezdem zamíříme na Skelnou Huť (715 m), kde stávala v 19.stol. sklárna, ale dnes tu najdeme jen stodolu, přezimovací obůrku pro jeleny, mohutnou douglasku, studánku, nevelkou nádržku a nádherné louky s krásnými výhledy. Od rozc. na Skelné Huti jedeme vpravo dolů přes louky po Perkanské cestě do Žernové v obci Láz. Již skoro dole mineme zátoku Lázské nádrže – a už jsme v Žernové. Zde se můžeme občerstvit, nebo pokračovat hned vlevo po cyklotrase č. 8198 a lesní cestě Struhy, po které vystoupáme k Pilské nádrži (673 m). Podle cesty Struhy vedou pozůstatky umělého vodního kanálu, dlouhého celkem 17 km, kterým byla voda z Pilské a Lázské nádrže velkým obloukem vedena do příbramských a březohorských dolů a hutí. Kanál byl funkční ještě v šedesátých letech min.stol. a podle jeho názvu (Struhy) nese jméno také tato cesta. U hráze Pilské nádrže narazíme na modrou značku a pojedeme po ní od rozc. Pila po Slaninské cestě. Značka se po čase odkloní vlevo vzhůru do svahů Ohradky a Třemošné, ale my pokračujeme po Slaninské cestě k hájovně U Slaniny s oborou s nádhernými jeleny. Asfaltka tu uhýbá vpravo dolů, ale my pokračujeme po zpevněné cestě kolem obory do Orlova (650 m). Tam přijedeme na parkoviště, jež zdobí mohutný památný buk a třímetrová dřevěná socha pána Brd – Fabiána a nádherný výhled na město Příbram se Svatou Horou pod námi. Z Orlova sjíždíme po místní komunikaci kolem stylové restaurace Na samotě u lesa k rozcestí U kříže. Hlavní silnice vede vlevo, ale my sjíždíme přímo dolů po úzké asfaltce mezi domky osady – a posléze loukou na silnici, na níž odbočíme vlevo a zakrátko dojedeme zpět k Pivovaru v Podlesí.

Komplikovanější úseky na trase (dle bodů v mapě): Stoupání mezi body 6 a 7 (kamenné schodiště); prudší sjezd mezi body 11 a 12; prudší sjezd ve štěrku mezi body 13 a 14; poměrně výrazné stoupání mezi body 21 a 22; sjezd mezi body 24 a 25. Komunikace v osadě Orlov jsou poměrně frekventované.

Zajímavosti na cestě: Osady Nové Podlesí a Oseč, Obecnice - roubenky a infocentrum VLS, Lesnická NS Klobouček, vodní nádrž Octárna (! rezervoár pitné vody), kamenné schodiště, Požární příkop, Carvánka (lovecká chata, studánka, nádržka a památníček někdejší hájovny – nejvýše položeného obydlí ve vnitřních Čechách), vrchol Toku, dopadová plocha Tok s výhledy, vrchol Houpák s úžasným rozhledem, bunkr Benešák, dopadová plocha Jordán, Parmova nádržka, Dlouhý vrch s bunkrem, Pramenská cesta, cesta Aliance, potok a údolí Reserva, Hořovská cesta, hřeben Koruny, Bor s výhledy, Borské sedlo, vrch Brdce s výhledy, Skelná Huť s výhledy, Lázská nádrž, osada Láz – Žernová (občerstvení a roubená hájovna), cesta Struhy se zbytky vodního kanálu, Pilská nádrž (! rezervoár pitné vody, objemem největší nádrž v Brdech), hájovna U Slaniny s oborou s jeleny, osada Orlov s výhledem, sochou Fabiána a restaurací, obec Podlesí na Litavce. Cestou velké množství výtečných vyhlídek.

Srdcem Brd - informace

Kategorie: Úvod / Výlety

GPS poloha startu: 49.6899422N, 13.9817239E - zobrazit na Google Maps | Mapy.cz

Oblast: Příbramsko

Typ: Cyklistické

Délka trasy: 44 km

Náročnost trasy: 5/5

Trasa: https://mapy.cz/s/natufasova

Srdcem Brd - fotogalerie

Srdcem Brd

Srdcem Brd na mapě (poloha startu)

122126720_419304709424720_8613151626875014145_n151419499_439285417517664_8248275082520999075_n101813650_110848317168927_2583642435088913562_n129791924_1284946475204547_3967472381316812430_n150069437_450434152769032_3040051129534420837_n