Vyjížďka za Horymírem

Hostomické Podbrdsko je jednou ze zemědělských krajin naší oblasti. Patřilo k těm, co byly nejdříve osídleny a nacházíme tu proto nemálo pozůstatků středověkých, a dokonce i prehistorických dvorců a tvrzišť. Mnohé byly ovšem silně narušeny hospodářskou činností – ať už zemědělstvím nebo těžbou kamene a jejich datování není jisté. V této krajině měl působit také bájný Horymír a po jeho stopách se vydává naše cesta. Můžeme ji doporučit větším dětem, seniorům a rekreačním cyklistům a bez problémů ji lze absolvovat i na silničním kole.

Vyjedeme z hostomického nádraží do Neumětel. Před samotnou obcí se u Velkého rybníka nacházejí nepatrné pozůstatky středověké tvrze, v samotné obci pak můžeme navštívit symbolický pomník věrného Horymírova druha, bájného koně Šemíka. Z Neumětel se pak vydáme po místní komunikaci pod svahy hřebene Housina (Přírodní památka) na dnes již částečně zalesněné návrší Košík (351 m), kde stála snad Horymírova tvrz. Dřevěný hrádek ze 14.stol., zbudovaný na místě pravěkého opevněného sídliště, už bohužel dávno zanikl, a i většina zbytků opevnění ustoupila někdejšímu diabasovému lomu, přesto tu na nás intenzivně dýchne historie v podání Starých pověstí českých. Pokračujeme dál směrem k Housině a na první křižovatce odbočíme na silničku vpravo. Tady raději zhluboka nedýchat, neboť projíždíme těsně kolem zemědělské farmy, intenzivně se věnující živočišné výrobě. Na další křižovatce již uhneme vpravo a jedeme přes Novodvorský potok do obce Lážovice a za ní pozvolna stoupáme do obce Osov. Zdejší barokní zámek, který navštěvovali např. Karel Čapek nebo Hugo Haas je dnes bohužel nepřístupný a my zahneme vpravo na silnici, která vede věkovitou a chráněnou kaštanovou alejí do obce Skřipel s pěkným barokním kostelem (sv. Šimona a Judy) a po silnici II/115 pokračujeme zpět na hostomické nádraží. Celou cestu nás provází výhledy do krajiny ze severu orámované zalesněným hřebenem Housiny a od jihovýchodu nejvyššími hřbety brdských Hřebenů.

Zajímavosti na cestě: město Hostomice, tvrz Neumětely, pomník Šemíka v Neumětelích, „Horymírova“ tvrz Košík, zámek v Osově, skřipelská kaštanová alej, permanentní výhledy.

Vyjížďka za Horymírem - informace

Kategorie: Aktivity / Cyklotrasy

GPS poloha startu: 49.8314133N, 14.0471419E - zobrazit na Google Maps | Mapy.cz

Oblast: Hořovicko

Typ: Cyklistické

Délka trasy: 12,5 km

Náročnost trasy: 1/5

Trasa: https://mapy.cz/s/motebozofe

Vyjížďka za Horymírem - fotogalerie

Vyjížďka za Horymírem

Vyjížďka za Horymírem na mapě (poloha startu)

119897373_125179709037737_4854304335203163033_n98109198_239006717324530_9101150245298011865_n141927520_110666914323092_9203127572331844214_n147885390_330096818350576_7354747981626119810_n149085079_751028178951630_4998546336299782294_n