Objevte toho více

Kdykoliv se v minulosti stalo něco mimořádného, byl k připomnění vztyčen křížek, Boží muka či postavena kaplička. Dnes je tak naše krajina protkána drobnými památkami. A nejen těmi, ale i cestami, po nichž se kráčelo. Objevte toho více.

Brdy a Podbrdsko

 • Několik stovek let využívají poutníci cestu mezi Svatou Horou v Příbrami a Březnicí, kterou dnes lemují výklenkové kapličky.
 • Jako projev díků za uzdravení nechal u Vacíkova dle pověsti mladý kníže vztyčit litinovou sochu Panny Marie, zvanou Železná panna.
 • V lesích nad Hořejším Padrťským rybníkem se nacházejí zbytky zaniklého benediktinského kláštera Teslíny, ten vznikl už na počátku 11. Století.
 • Kaple Proměnění Páně na vrchu Třemšín stojí údajně nad zasypanou studnou, která dříve patřila ke zdejšímu hradu.
 • Základy jednoho z nejstarších klášterů v Čechách leží na ostrově sv. Kiliána u vltavské Davle.
 • U pozůstatků bývalé kapličky sv. Antonína Paduánského v Řitce stojí dnes kříž.

Více najdete na: https://www.brdyapodbrdsko.cz/cirkevni-a-zidovske-pamatky

Berounsko

 • Majestátní barokní kostel Narození Panny Marie ve Zdicích byl němým svědkem svatby Karla Jaromíra Erbena.
 • Pro svaté ostatky nechal Karel IV. zbudovat na Karlštejně kapli sv. Kříže, tu zdobí několik desítek deskových obrazů od mistra Theodorika.
 • Poutním místem křivoklátských myslivců je kaplička sv. Eustacha, který je jejich patronem.
 • V roce 1856 proběhla v Nižboru misie kapucínů, již dodnes připomíná misijní kříž vypínající se u zdejšího zámku nad Berounkou.
 • Umělecké litinové náhrobky stojí na unikátním lesním hřbitově v Novém Jáchymově.
 • Zvonice v Borku u Suchomast sloužila snad už od počátku 17. století, její zvony bily na poplach ještě za druhé světové války.
121501557_755604504995770_5775449070072977618_n125064425_1263597824024834_6313682997504759971_n119419423_123082649267307_6339447121013995753_n140270197_229109358700248_9166857049709079924_n153261297_412836309818395_7876324773890617709_n