Návštevní knížka

Poutní místa Berounska

Svatý Jan pod Skalou

Vystoupat na skalní ostroh nad benediktinským klášterem je opravdová řehole. Ale výhled na obec sevřenou vysokými kopci je tou největší odměnou. Při pohledu do údolí pochopíte, proč je Svatý Jan pod Skalou nazýván jednou z nejkrásnějších obcí středních Čech. Než se však vydáte vzhůru k výškám, navštivte poutní kostel Narození sv. Jana Křtitele a jeskyni s krápníkovou výzdobou, kterou podle legendy obýval první český poustevník sv. Ivan. Poutní kostel přiléhá k bývalému klášteru benediktinů, jehož počátky sahají až do 11. století. Po zrušení kláštera Josefem II. sloužila budova nejrůznějším účelům – jako manufaktura, zámeček šlechtické rodiny Bergerů a na počátku 20. století se klášter proměnil ve vodoléčebné lázně, které využívaly dodnes vyvěrající léčivý pramen sv. Ivana. V meziválečné době zde sídlil Katolický ústav na výchovu učitelů. V období komunistické vlády se klášter přeměnil v tábor nucených prací a věznici. Od roku 1994 v budově kláštera sídlí Vyšší odborná škola pedagogická.

Tetín

Dalším poutním místem Berounska je bájemi opředený Tetín spjatý s počátky české státnosti. Ačkoliv svým jménem odkazuje na pověst o Krokových dcerách, Tetín se do paměti českého národa vepsal spíše vraždou první české světice a babičky sv. Václava, kněžny Ludmily. Starodávná obec stojící na skále, ze které se otevírá romantický výhled do údolí řeky Berounky, se pyšní trojlístkem kostelů a romantickým výhledem do údolí řeky Berounky. Nejmenší z tetínského trojlístku, románský kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, byl postaven okolo roku 1200 pravděpodobně na místě starší stavby z období života sv. Ludmily. Nachází se v centru obce hned vedle barokního kostela ze 17. sto letí zasvěceného sv. Ludmile. Poslední z kostelů stojí nad příkrými skalami nad řekou na místě údajného pohřbu sv. Ludmily. Kostel sv. Jana Nepomuckého dnes slouží jako galerie. Všechny tři sakrální památky navštívíte díky místní průvodcovské službě.

Kaple Panny Marie Bolestné v Berouně

Novogotická stavba podle projektu Josefa Mockera ukrývající se nad královským městem Beroun nahradila původní dřevěnou poutní kapli stojící nad léčivým pramenem. Podle legendy si vodou ze studánky zraněný poutník omýval ránu na boku, která se vzápětí zacelila. Příběh se rychle rozkřikl po okolí a vodě byla připisována zázračná moc. Lidé místo pojmenovali U Boží vody.

Kostel Narození Panny Marie v Počaplech

Barokní kostel byl postaven podle návrhů významného architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kamenná stavba vznikla na místě původního dřevěného kostela, který zde stál již od 14. Století. V interiéru kostela se snoubí různé slohy v harmonickém rozložení. Barokní oltář, který dominuje vnitřku kostela, po stranách doplňují oltáře v rokokovém stylu a dodnes funkční klasicistní varhany.

Kostel sv. Jana Křtitele na Velízu

Zalistujeme-li v Kosmově kronice, nalezneme legendu, podle níž byl na vrchu Velíz zajat přemyslovský kníže Jaromír. Ten z vděčnosti po záchraně Hovorovou družinou nechal na vrchu postavit kapli, která byla později zasvěcena sv. Janu Křtiteli. V 11. století byl Velíz darován benediktinům, kteří zde zřídili poustevnu, kamenný kostel, probošství a založili tradici poutí na Velíz.

Kostel sv. Kateřiny v Chotči

Jednoduchá barokní stavba z konce 17. století zaujme svými nezvykle nízkými věžemi. Kostel nechal postavit podle návrhů Jana Baptisty Matheyho tehdejší majitel Chotče Bílek z Bilenberku. Původní vysoké štíhlé věže byly do dnešní podoby upraveny v 19. století. Důvodem bylo zřícení jedné věže po zásahu bleskem.

Více informací na: berounsko.net

Poutní místa Berounska - informace

Kategorie: Cestujte pěšky / Poutní místa Berounska, Brd a Podbrdska

118194119_1187124581662063_5174385933192366507_n118078825_746907269193625_1552670870479122923_n133921055_311160493579581_9096129598764974855_n151781684_769293020667375_4949190176300302727_n111349901_677991732799026_8897749646671403621_n