Tok

Nejvyšší vrchol Brd, Středočeského kraje a České kotliny mimo pohraniční pohoří. Hora se někdy nazývá také Velký, nebo Vysoký Tok. Jedná se o mohutný a rozložitý vrch, který však pro svou plochou a rovinatou vrcholovou oblast nepůsobí v terénu nijak výrazně. Snadno identifikovatelný je však od východu (např. z Obecnické kotliny) díky rozlehlému bezlesí bývalé cílové plochy, která se rozkládá v jeho okolí. Své jméno kopec pravděpodobně dostal od milostného zpěvu tetřeva hlušce, který zde býval hojný. Hora leží 5 km východně od Obecnice a z příbramské městské části Orlov, kam zajíždí MHD. Za nejvyšší bod hory se dnes považuje místo na okraji Požárního příkopu kolem CP, označené pyramidou z kamenů a vandalem poničeným samorostem, který evokoval podobu tetřeva.

Odlesnění vrcholové části Toku při budování cílové plochy zde odkrylo řadu unikátních geomorfologických jevů odkazujících k dobám ledovým – kamenné polygony a tříděné půdy, mrazové trhliny a sruby. Spolu s CP Jordán je oblast Toku nejrozsáhlejším územím v Čechách, které se vzhledem i přírodními podmínkami podobá severské tajze až tundře. V důsledku specifického využívání hory jako dopadové plochy dělostřelecké střelnice bylo sice mnoho geomorfologických jevů poškozeno, ale odlesnění a časté požáry, které zadržovaly sukcesi, umožnilo vznik a rozvoj druhotných, ale velmi cenných druhů rostlin, a i některých živočichů. Můžeme se zde setkat s rosnatkou okrouhlolistou, suchopýrem pochvatým, sedmikvítkem evropským, všivcem bahenním, a především s rašeliníky (např. křivolistým, bradavičnatým nebo člunkolistým) nebo se zmijí či lelkem lesním. Až do sedmdesátých let minulého století zde žil také tetřev. V kráterech po střelách vznikají nová rašelinná oka. Na hoře byl potvrzen a popsán zajímavý klimatický jev – tzv. anemo-orografický systém. Bezlesá dopadová plocha na nejvyšší hoře Brd nabízí fantastické rozhledy až daleko k pohraničním horám. Pro svůj mimořádný význam z hlediska ochrany přírody je celé území CP Tok zařazeno do I. a částečně i II. zóny ochrany CHKO.

Upozornění: CP Tok nebude podrobena pyrotechnické asanaci a vstup je možný (a bezpečný) pouze po vyznačených cestách. Proto důrazně doporučujeme respektovat pokyny na cedulích, rozmístěných v terénu.

Tok - informace

Kategorie: Turistické cíle / Příroda

GPS: 49.7043319N, 13.8765422E - zobrazit na Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška: 865 m

Tok - fotogalerie

Tok (foto: Jaroslav Hodrment)

Tok na mapě

98437419_886925208492151_2759765329726457335_n97051438_283341572673926_8705208349854113673_n100925886_548680679176021_3878942314220488300_n101353413_254834958960379_5576909191795981748_n101035705_108200830808003_5290885691742157021_n